แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการทราบ
  • แจ้งการเปลี่ยน Domain การเข้าใช้งานระบบ จาก http://www.hpc4.go.th/bse เป็น http://www.hpc.go.th/bse
    ตั้งแต่ 1 กุมภาพัน 2560 เป็นต้นไป
    ข่าวใหม่
  • ตรวจสอบและลงข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผล Dx ให้ครบถ้วน The Must ได้แก่ การวินิจฉัย ปีที่วินิจฉัย ,Staging ,ขนาดก้อนวัดจาก Biopy,ความสม่ำเสมอของการ BSE โดยดูจากสมุดบันทึกการตรวจเต้านม ในรอบ 12 เดือนก่อนหน้าการวินิจฉัย
  • กรณีที่มีการเสียชีวิต ให้ระบุปีที่เสียชีวิตและสาเหตุการเสียชีวิต
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
น.พ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ,ศ.พ.ญ.คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ ,นพ.วัลลภ ไทยเหนือ วันที่ 28 พ.ค.55
Click ที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด
21. 14 มี.ค.61 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสานฯ ที่ รร.เชียงใหมแกรนด์วิว
20. 19 กพ. 61 ประชมเยี่ยมเสริมพลังโครงการสืบสาน ที่ สุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล
19. 13-14 กค 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานฯ ความสำเร็จของโครงการผู้สืบสานคือหัวใจ ดุสิตธานี หัวหิน
18. 11 ม.ค.60 ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่ สสจ.ชลบุรี
17. 28 ธ.ค.59 เยี่ยมเสริมพลัง ระดับตำบลในจังหวัดเชียงราย (รพ.สต.นางแล และ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ดอยตุง)
16. 26-27 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ต เชียงราย
15. 19-20 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ Greenery Resort เขาใหญ่
14. 15-16 ธ.ค.59 ประชุมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางที่โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี
13. 8 ธ.ค.59 เยี่ยมเสริมพลังจากมูลนิธิถันยรักษ์ มาที่จังหวัดราชบุรี
12. 20-21 พ.ย.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ โรแมนติค รีสอร์ต แอนด์ สปา เขาใหญ่ นครราชสีมา
11. 25 ก.ค.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ ที่โรงแรม มิราเคิล
10. 15 มี.ค.59 ประชุมโครงการสืบสานฯ เขต 1 ที่ รพ.ลำปาง
9. 1 มี.ค..2559 ประชุมโครงการสืบสานฯ ห้องประชุม กรมอนามัย
8. 19 ต.ค..2558 ประชุมโครงการสืบสานฯ ณ.ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณย์
7. 22 มิ.ย.2558 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานฯ Greenery Resort ปากช่อง นครราชสีมา
6.  7 มิ.ย.2558 Breast Ultrasound Images
5. 21 พ.ค.2558 การอบรม Target Breast Ultrasound ให้แก่ แพทย์/พยาบาล/นักรังสีการแพทย์ ที่โรงพยาบาลราชบุรี
4. 18 มี.ค. 2558 การประเมินประสิทธิผลภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ฯ รร.มิราเคิล 30-31 มี.ค.58
3. 18 ธ.ค. 2556 การประชุมโครงการสืบสานที่ Royal River - Download Files ที่นำเสนอในการประชุม
2. 1 ธ.ค. 2556 องค์ความรู้มะเร็งเต้านม (เรียบเรียงโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
1. 28 พ.ค.2555 Soft Openning โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม
Visual Guide to Breast Cancer :

Reviewed by Sujana Movva, MD on August 21, 2013

จาก Web site : www.webmd.com